ناودانی

یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز، ناودانی می‌باشد که در ۲نوع مشبک و ساده با مشخصات زیر عرضه می گردد:

ناودانی مشبک

ناودانی مشبک از ورق گرم، گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم، تولید می‌گردد و جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

  • جهت ساخت قفسه های مستحکم فولادی
  • نصب سنگ بصورت خشک
  • سازه های سبک فولادی

ناودانی ساده

ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می‌شود و می‌تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود. این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد. ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

بالا