برشکاری و خم کاری

برشکاری و خمکاری

انواع ورق آلات فلزی

خمکاری و برشکاری فلزات ورق آلات سرد / گرم / گالوانیزه / رنگی و … تا وزن 22000 کیلوگرم در ابعاد دلخواه

برش عرضی یا به اصطلاح باند کردن ورق شیت ….

فرمینگ نمودن یا خمکاری انواع ورق آلات فلزی …

 

جهت اطلاعات از قیمت خمکاری و برشکاری فلزات با ما تماس بگیرید.

خمکاری و برشکاری فلزات

خمکاری ورق فلزات:

معمولا عملیات خمکاری با دستگاهی به نام پرس انجام می‌شود. بنابراین فرآیند خمکاری در صنعت به نام عملیات شکل دهی پرس نیز معروف است.
تا طول ۳ متر و ضخامت ۳ میل صورت می‌گیرد.

برشکاری به وسیله قیچی و گیوتین:

عبارت است از بریدن یا قطع کردن بدون براده برداری به وسیله دو تیغه بُرنده گوه‌ای شکل که مخالف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند و از کنار یکدیگر می‌گذرند.
ودرحالت گیوتین ورق بعد از قرارگرفتن روی دستگاه درحالت ساده،افقی یا عمودی قطع می‌شوند.