بازکردن کویل

بازکردن کویل و رول

بازکردن کویل و رول ورق الات سرد / گرم / گالوانیزه / رنگی و … تا وزن 22000 کیلوگرم در ابعاد دلخواه

برش عرضی یا به اصطلاح باند کردن ورق شیت ….

فرمینگ نمودن یا خمکاری انواع ورق الات فلزی …

بازکردن کویل